Bestuur en aanspreekpunten

Voorzitter
Johan Lemmens
Secretaris
Penningmeester
Albert Egberts / Claudia Siteur
Bestuurslid
Wido Berning
Steven Heijmink (aftredend, niet actief momenteel)
Lianne van Thiel
Ledencontact
Lianne van Thiel
Sponsoring en fondsenwerving
Wanda Zwart
Lianne van Thiel
Aanspreekpunt verzorging clubpony’s
Stephanie Kessel – Mikoschek
Coördinator onderhoud en terreinbeheer
Wim Brugman
Contact via voorzitter
Lesplanning
Jeske Heijmink
Coördinatie Medische zorg clubpony’s
Annette Passmann
Contact via voorzitter
Gebouwbeheerder
Vacant
Contact via voorzitter
Lessen gegeven door
Lotte Arens
Stephanie Kessel – Mikoschek
Kees van Ekelen
Commissie Onderlinge Wedstrijden (COW)
Jeske Heijmink
Anieke Polman
Coördinatie groot ponykamp
Lotte Arens
Beheerder Website Wanda Zwart
Contact via secretaris